НСИ: При управлението на ГЕРБ и Бойко Борисов за 10 г. доходите на варненци са скочили 2 пъти

Бойко Борисов

Снимка МС

През 2020 г. годишният общ доход средно на лице от домакинство в област Варна е 7 158 лв. и нараства с 8.3% спрямо 2019 година. За последните 10 г. (2011 – 2020 г.) общият доход средно на лице от домакинство в областта се увеличава 1.9 пъти. Това съобщава НСИ, а периодът реално съвпада с трите правителства на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов.

Между 2011 – 2020 г. в област Варна са регистрирани следните по-важни изменения по отношение на източниците на общия доход средно на лице от домакинство:

Доходът от работна заплата в област Варна през 2020 г. е 3 861 лв. и се увеличава с 11.1 спрямо 2019 г. и 1.8 пъти в сравнение с 2011 година;

Доходите от пенсии през последната година са 2 033 лв. и намаляват с 1.0% спрямо 2019 г. и нарастват 2.6 пъти в сравнение с 2011 година;

Доходите от самостоятелна заетост през 2020 г. са 641 лв. и намаляват с 0.6% спрямо 2019 г. и нарастват 2.7 пъти спрямо 2011 година;

Доходът от трудова дейност извън работната заплата през последната година е 52 лв. и нараства спрямо 2019 г. със 73.3% и намалява с 29.7% в сравнение с 2011 година;

Доходите от другите социални трансфери (обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) през 2020 г. са 97 лв. и остават непроменени спрямо 2019 г. и намаляват с 24.8% спрямо 2011 година.

В структурата на общия доход в област Варна с най-висок относителен дял е работната заплата. През 2020 г. той е 53.9%, което е с 1.3 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 4.5 процентни пункта по-малко спрямо 2011 година.

Доходите от всички социални трансфери (пенсии, обезщетения за безработни, семейни добавки за деца и други социални помощи и обезщетения) формират 29.8% от общия доход на домакинствата в област Варна през 2020 година.

От получените социални трансфери с най-висок относителен дял в общия доход на домакинствата са доходите от пенсии – 28.4%, който е с 2.7 процентни пункта по-малко спрямо 2019 г. и със 7.1 процентни пункта повече спрямо 2011 година.

През 2020 г. относителния дял на доходите на домакинствата от самостоятелна заетост в общия доход на домакинствата е 9.0% и намалява с 0.8 процентни пункта в сравнение с 2019 г., но нараства с 2.7 процентни пункта спрямо 2011 година.

Относителният дял на дохода от трудова дейност извън работната заплата е 0.7% през 2020 г. и нараства спрямо 2019 г. с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2011 г. намалява е с 1.3 процентни пункта.

Разходи на домакинствата
През 2020 г. домакинства в област Варна са изразходвали 6 744 лв. средно на лице, което е с 5.2% повече в сравнение с 2019 година. За периода 2011 – 2020 г. разходите на домакинствата се увеличават 1.9 пъти.
Относителният дял на потребителския разход от общите разходи на домакинствата намалява от 88.5% през 2011 г. на 85.0% през 2020 година.

През периода 2011 – 2020 г. в област Варна се наблюдават следните изменения по групи разходи:

Изразходваните средства за храна и безалкохолни напитки в област Варна през 2020 г. са 2 105 лв. средно на лице от домакинство, или със 7.7% повече спрямо 2019 г. и с 37.0% – в сравнение с 2011 година;

Разходите, свързани с жилището (вода, електроенергия, горива, жилищно обзавеждане и поддържане на дома) за последната година са 1 208 лева. Те нарастват с 2.8% в сравнение с 2019 г. и 2.2 пъти спрямо 2011 година;

За транспорт и съобщения през 2020 г. са похарчени 865 лв., което е с 19.5% повече от 2019 г. и 2.4 пъти повече спрямо 2011 година;

През 2020 г. относителният дял на разходите за храна от общия разход в област Варна е 31.2%, което е с 0.7 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 11.4 процентни пункта по-малко спрямо 2011 година.

Относителният дял на разходите, свързани с жилището, намалява през 2020 г. спрямо 2019 г. с 0.4 процентни пункта, а в сравнение с 2011 г. нараства с 2.7 процентни пункта.

През 2020 г. делът на разходите за транспорт и съобщения е 12.8% от общия разход, което е с 1.6 процентни пункта повече в сравнение с 2019 г. и с 2.8 процентни пункта – спрямо 2011 година. Делът на разходите за данъци и социални осигуровки е 10.7% от общия разход през 2020 г., което е с 1.1 процентни пункта по-малко в сравнение с 2019 г., а увеличението спрямо 2011 г. е с 1.5 процентни пункта.

Потребление на домакинствата
През 2020 г. настъпват промени в потреблението на домакинства в област Варна спрямо 2019 г. – намалява консумацията на зеленчукови консерви с 0.9 кг, на грозде и пипер с по 0.5 кг, на малотрайни колбаси с 0.4 кг и на безалкохолни напитки с 0.4 литра. Увеличава се консумацията на кисело мляко с 9.7 кг, на зеленчуци с 9.6 кг, месо със 7.9 кг и на яйца с 37 броя.

На годишна база се увеличава потреблението средно на лице от домакинство на алкохолни напитки (от 29.6 на 38.2 л) и на цигари (от 553 на 576 броя).

ВН

Още по темата: Да „благодарим“ на служебното правителство: Очаква се поскъпване на тока, парното и газта, оттам – на стоките и услугите