Забраняват отварянето на месопродавници в частни сгради във Варна – 21 юли 1914 г.

Рисунка на месари

На 21 юли 1914 година кметът Александър Василев издава заповед, с която забранява отварянето на месарски магазини в частни сгради. Вместо това месарите били длъжни да използват новопостроените градски хали. Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 8 август 1914 година:

„Заповед № 5581.

Варна, 21 юли 1914.

Подписаният кмет на гр. Варна, на основание чл. чл. 5,5, 64 и 72 от закона за градските общини и съгласно съображенията, изложени в протокола на специално назначената от общинския съвет комисия, от 16 юли 1914 год. и решението на съвета от 17 юли „с. г., под № 564, в свързка с обстоятелството, че в 1 уч. е вече завършена новопостроената хала и в нея ще бъдат открити касапски дюгени в най-късо време за услужване гражданите от II и III участъци, а като тъй, Съображенията на Върховния Административен Съд, че гражданите от тия участъци били лишени от месо по нямане хали в тези участъци, Пада само по себе си; че за Запазване нa обществената хигиена, общественото здраве и санитарно-ветеринарните правила месото за I и III участъци може да се продава в съществующите в II и III участъци хали, както и в новопостроената в I уч. хала; По тези съображения и въз основа решението на общ. съвет от 17 юли т. г.

Заповедвам:

Да не се позволява никому откриването на месопродавници в частни здания, гдето и да били те из града. Изпълнението на тази ми заповед възлагам на санитарните и ветеринарни общински власти в града. Препис да се изпрати на г. Варненския окр. управител за сведение.

Кмет: А. ВАСИЛИЕВ“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини