Непознатата история на Варна: Кръчмарските номера – част втора

Улица "Преславска" в началото на миналия век

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека.

Никой не може да каже с категоричност кога възникват кръчмите. Знаем обаче, че векове наред са се радвали на силна любов от страна на хората.

Миналата седмица разгледахме три заповеди от края на XIX-ти век, които имали за цел да ограничат безхаберието на кръчмарите и да направят заведенията по-безопасни. Днес ще продължим по темата в хронологическа последователност.

На страниците на „Варненски общински вестник“ от юни 1902 намираме заповед на кмета Руси Матеев, която цели да направи заведенията

по-безопасни

Желанието на Матеев било подовете на кръчмите трябвало да бъдат „послани“ с дъски, а масите, столовете, вратите и прозорците да се мият често. Тази заповед била съобразена с доклада на общинския санитарен лекар:

„ЗАПОВЕД № 149 гр. Варна 22-й Май 1902 год.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, като взех пред вид рапорта на Градскообщинския Санитарен Лекар от 20-того, с който ми съобщава, че много от частните в гр. Варна заведения, като: кръчми, готварници, хлебарници, бакалници, млекарници и др. не биле послани с дъски, поради което било положително невъзможно, щото тия заведения да се държат в изискуемата се чистота, а не подържанието на такава в казаните места вредно се отразява върху общественното здравие, то на основание чл. 64 от „Закона за градските общини“ и чл. 15 от „Санитарний закон“

Заповедвам:

1) Всички притежатели на непослани с дъски: кръчми, хлебарници, гостилници и др. са длъжни да ги постелят с такива до 15 дни от днес, т. е. до 6-й идущий месец Юний;

2) Столовете, масите, пейките, тезгяхите, долапите, вратите и прозорците на такива заведения да се държат, чрез често миене, в надлежната чистота, а така също и стените, а таваните да са чисто измазани, белосани или покрасени (боядисани);

3) Нарушителите на настоящата ми заповед ще се наказват с глоба, съгласно чл. 72 от „Закона за Градските Общини до 50 лева

и 4) С грижата за точното испълнение на тая ми заповед се натоварват подведомствените ми санитарни и участъкови агенти“.

По това време са наблюдавала и друга плашеща тенденция –

децата

Без значение каква била обществената нагласа, някои от учениците в средното училище на града прекарвали голяма част от времето си по заведенията в „празни удоволствия“ и игра на карти. Ето какво пише вестник „Известник“ от 8 септември 1902 година:

„Ученици по кръчмите. Някой кръчми из краищата на града са били посещавани от ученици от тукашната гимназия, на които целта е била да прекарат времето си там в праздни удоволствия и играние на карти. Препоръчваме това на вниманието. Препоръчваме това на вниманието на местните училищни власти“.

По всяка вероятност тази констатация не променила почти нищо. Макар да сме склонни да идеализираме нравите през тази далечна епоха, истината е била различна. И тогава е имало хора с различни разбирания за живота, които не обичали да следват правила, били те писани или не. И преди в рубриката „Непознатата история на Варна“ сме посочвали човешки безумия от същия период.

Друга интересна заповед, която намираме в печатния орган на общината е от 6 юни 1914 година. В нея кметът посочил, че в целия град се наблюдава порочната практика да се продават храни и напитки, вредни за здравето. Те били с понижено качество, тъй като търговците си правели тънки сметки, за

да намалят цената и да увеличат печалбите си

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 21 юни 1914 г.::

„Заповед № 405. Варна, 6 юний 1914 год.

На пазарния площад и из града по магазините, дюгените и кръчмите се продават съестни и питейни (вещества) продукти, които с смесени с вещества, които не сa вредни за здравето. Подобни вещества (продукти) се считат фалшифицирани чл. 10 от закона за санитарния надзор върху хранителните и питейни вещества и други общоупотребяеми в живота предмети. Често пъти се продават смесени вещества (продукти) от различни качества с цел да се конкурира в цената и печели. Например:

1) Смесват се разни качества масла с лой, червиш или кокосово масло и се продават под вид на кравешко или свинско масло;

2) Смесват се различни видове и качества растителни масла и се продават под вид на дървено;

3) Смесват се различни качества спирт с джибровка, каленка или сливовица и се продават под вид на една от последните;

4) Смесват се вина от различните качества и разводяват се с цел на печалба и намаление цената;

5) Смесват се различни качества брашна, чукани пипери, оризи, зърнени плодове от различни качества и

6) Смесват се различни качества млеко или се прибавя захар и вода. Всички тези манипулации с хранителните и питейни вещества със забранени от законите, за това ЗАПОВEДВАМ:

1) Всички хранителни и питейни вещества да се продават само под техното истинско и действително название и произхождение (чл. 14 от Закона за санитарния надзор върху хранителните и питейни вещества и други общоупотребяеми в живота предмети);

2) Изкуствено приготвените или подправени хранителни и питейни вещества требва да са обявени с плакарди-надпис на магазина или на самото вещество, че е изкуствено (чл. 15 от същия закон);

3) Не се допуща смесването на разни видове растителни и животински масла (чл. 3 от правилника за маслата). Всички масла требва да се продават само чисти и да отговарят на нормите по чл. чл. 7, 9, 9 и 10 от правилника за санитарния надзор върху маслата.

4) Всички смесени хранителни и питейни вещества ще се считат фалшифицирани, ще се конфискуват веднага и ще се продават на пазар за в полза на общинската каса.

Нарушителите на настоящата ми заповед се наказват съгласно чл. чл. 23, 24, 25 от закона за санитарния надзор върху хранителните и питейни вещества и други общи употребяеми в живота предмети, с затвор от 1—30 дни и глоба до 300 лева и по закона за марките“.

Тази заповед от своя страна не била съвсем безсмислена. Действително с годините случаите на констатирани злоупотреби с качеството на храните и напитките спадали, но това е дълъг процес, продължил с десетилетия.

Следва продължение…

Андрей Андреев, ВАРНА новини