Туристи от четири страни проявяват силен интерес към област Варна

Надпис на Варна

Снимка: Live.varna.bg

През май 2021 г. по време на продължаващата епидемична обстановка в област Варна са функционирали 180 места за настаняване с над 10 легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 10.4 хил., а на леглата – 23.2 хиляди. Това сочат данните на Териториално статистическо бюро – Североизток.

Общият брой на нощувките в областта във всички места за настаняване, регистрирани през май 2021 г., е 88.3 хиляди. Българските граждани са реализирали 54.3 хил. нощувки, а чуждите – 34.0 хиляди.

През май 2021 г. в хотелите с 4 и 5 звезди са реализирани 82.2% от общия брой нощувки на чужди граждани и 58.7% – на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 21.8% от нощувките на български граждани и 11.6% – на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 19.5 и 6.2%.

През май 2021 г. най-много нощувки са реализирали гостите от Румъния, Израел, Германия и Франция.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Варна през май 2021 г. достига 36.3 хиляди. От всички пренощували лица 73.5% са българи, като 56.7% от тях са нощували в хотелите с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.1 нощувки.

Пренощувалите чужденци са 9.6 хил., като най-висок e делът на гостите от Румъния – 31.5%, след тях се нареждат тези от Израел – 17.0%, от Германия – 10.8% и от Украйна – 6.4%. Хотелите с 4 и 5 звезди са предпочитани от 81.7% от чуждите граждани, като средният брой реализирани нощувки в тях е 3.6.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване в областта през май 2021 г. е 13.1%. Най-висока е заетостта на леглата в хотелите с 4 и 5 звезди – 15.7%, следват местата за настаняване с 1 и 2 звезди – 10.1% и тези с 3 звезди – 9.4%.

Приходите от нощувки през май 2021 г. в област Варна достигат 4.7 млн. лв., като 2.7 млн. лв. са от български граждани, а 2.0 млн. лв. – от чужди граждани.