Fitch потвърди рейтинга на България на BBB

ВАРНА новини лого

Източник zonanews.bg

Международната рейтингова агенция Fitch Ratings потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута ‘BBB’ с положителна перспектива, съобщават от Министерството на финансите. Рейтингът е подкрепен от добрата външна и фискална позиция, от дългогодишното функциониране на режима на паричен съвет, както и от надеждата за политическа рамка от членството в Европейския съюз. Самата оценка е ограничена от потенциалния растеж, което е свързано с неблагоприятните демографски развития. Последните биха могли да повлияят на публичните финанси в дългосрочен план.

Агенцията посочва още, че положителната перспектива е свързана с по-малките макроикономически рискове, свързани с Covid-19, както и с по-голямата устойчивост на икономиката. Не на последно място като фактор е посочен и продължаващият напредък към еврозоната. Fitch допълва, че краткосрочните негативни рискове, които са свързани с пандемията и с несигурността около изборите, до голяма степен се компенсират от перспективите за значителни финансови ресурси от Европейския съюз и ангажираността към поддържането на фискалната и макроикономическата стабилност.

Очакването на агенцията е икономическият растеж на България да се ускори до 4,7% през 2021 г. За сравнение през февруари оценката беше за 3%. Повишаването на прогнозата отразява по-доброто от предвиденото възстановяване на БВП през първото тримесечие на тази година, както и очакваното засилване на вътрешното търсене и на износа през второто полугодие. Въпреки това в съобщението се посочва, че малкият брой ваксинирани срещу Covid-19 у нас спрямо средното ниво за Европейския съюз поражда известни отрицателни рискове, свързани с пандемията.

Fitch все пак твърди, че е малко вероятно властите да наложат по-строги мерки за овладяване на ситуацията с вируса, които биха повлияли сериозно на икономическата активност в България. Рейтинговата агенция очаква инвестициите да бъдат водещ фактор за растежа в средносрочен план, доколкото България ще е един от основните бенефициенти от бюджета на ЕС в следващите години. Fitch смята, че значителните средства по Механизма за възстановяване и устойчивост ще успеят да подкрепят растежа на икономиката, оценен на 3,9% през 2022-2023 г.

През тази година бюджетният дефицит (на начислена основа) ще е 5% от БВП, допълва Fitch, спрямо 5,5% медиана за държавите, които имат сходен на нашия рейтинг. Този дефицит ще е повлиян предимно от разходите, свързани с кризата с коронавируса. Прогнозата сочи, че дефицитът ще намалее до 2% през 2023 г. Това ще задържи съотношението дълг/БВП под 30%, спрямо 57% при държавите със сходен рейтинг. Според рейтинговата агенция е реалистично България да въведе еврото през 2024 г. Тя оценява банковия сектор у нас като ликвиден и добре капитализиран.

В съобщението се посочва още, че основните фактори, които могат да доведат до повишаване на рейтинга на страната са: напредъкът към присъединяването към еврозоната и подобряване потенциала за растеж на икономиката, което да доведе до по-бързо сближаване на нивата на доходите до това на държавите, които имат по-висок рейтинг. До понижаване на рейтинга може да се стигне, ако има неблагоприятни политически развития, които да свият доверието в икономическото възстановяване. Лошо може да повлияе и продължителното нарастване на публичния дълг, както и материализирането на условни задължения в баланса на държавния бюджет.

zonanews.bg

Прочетете още: От ПИК! Емил Хърсев: Доходите растат, българската инфлация е с една трета по-ниска от тази в САЩ