Варненското общинско управление с важно съобщение до запасните офицери – 25 юли 1892 г.

Военни в началото на миналия век

Военни с парадна униформа и оръжие в началото на миналия век, пощенска картичка. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 25 юли 1892 година Варненското общинско управление издава обявление. В него кметът Ноев призовава на някои военнослужещи да се явят в Общинското управление с билетите си за уволнение час по-скоро, за да отбележат в тях, че преминават в запаса на армията.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 25 юли с.г.:

„Обявление
№4025.

Гр. Варна, 25 Юлий 1892 год.

В допълнение на обявлението от 8-й того, под № 3647, Варнен. Град. Общинско Управление има чест да обяви за знание на всичките запасни от 5-й и ония от кавалерията и артилерията от 7-й призив, да се явят в Общинското Управление наедно с уволнителните си билети най-късно до първий идущий Август, за да се отбележи в тех (билетите) датата и № на Височайший указ, с който преминават от запасната в резервната армия.

За Кмет: Г. И. Ноев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини