Призовават общините във Варна за по-сериозно отношение към финансите – 12 август 1915 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 12 август 1915 година председателят на постоянната окръжна комисия Едрецов адресира писмо до общинските кметове в окръга. В него той засяга темата за определянето на размера на извънредна общинска връхнина за 1915 г.

Документът е публикуван във „Варненски окръжен вестник“ от 10 август  с.г.:

„За да може постоян. комисия да внесе един по-обстоен доклад в предстоящата сесия на окръжния съвет по въпроса за определяне размера на извънредната общинска връхнина за 1915 год. (чл* 68 от закона за селските общини), поканваме ви, г-не кмете, незабавно да свикате на заседание общинския съвет за да определи размера на извънредната общ. връхнина за всека община, след което да се изпълзи наредбата на чл. 2 от закона за допитване до народа по общински работи.

Протоколите на общ. съвет, заедно с преписката за допитване до народа, да ни се изпратят най-късно до 20 ид. септември т.г.

Председател: П. Едрецов. Секр.-Бирник: Ст. Калдъръмов“.