Европейска гражданска инициативата относно рециклирането на пластмасови бутилки

ВАРНА новини лого

Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им“.

Организаторите на инициативата призовават Комисията да представи предложение за:

въвеждане на общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел рециклирането им;
насърчаване на всички държави — членки на ЕС, за това супермаркетите (веригите), продаващи пластмасови бутилки, да инсталират машини за обратен прием на пластмасовите бутилки, които са били закупени и използвани от потребителя, с цел тяхното рециклиране; както и задължаване на предприятията, произвеждащи пластмасови бутилки, да плащат данъци върху пластмасата за системата за рециклиране и депозиране на пластмасови бутилки (съгласно принципа „замърсителят плаща“).

Комисията счита, че тази инициатива е правно допустима, като на този етап все още не е анализирала инициативата по същество.

След днешната регистрация организаторите могат да започнат да събират подписи. Ако в рамките на 1 година европейска гражданска инициатива получи един милион изявления за подкрепа от поддръжници от най-малко седем различни държави членки, Комисията трябва да се задейства. Комисията може да реши дали да уважи или не искането, като ще трябва да обоснове решението си.