Заставят варненци да се сдобият с електромери – 14 август 1923 г.

ВАРНА новини лого

Снимка: Elektroas.ru.

На 14 август 1923 година кметът Христо Мирски издава заповед, с която заставя всички варненци с електричество да се сдобият с електромери. За целта те е трябвало да се обърнат към общината и да заплатят определена вноска.

Заповедта е публикувана във „Варненски общински вестник“ от 18 август 1923 година:

„Гр. Варна, 14 август 1923 г.
§6

Понеже който има електрическа инсталация длъжен е да има електромер, задължавам всички притежатели на инсталации да се снабдат с електромери от тия които ще достави общината чрез търг, като до края на м-ц Август т.г. предварително всеки от тех внесе първоначални вноски в следните размери и после последователно ежемесечно.

Сумата ще се внася в Българска народна и земледелска банки на хранение отделно, а удостоверението ще се пази в Електричеството отделение.

Настоящата ми заповед чрез Електрическото отделение да се съобщи на всички клиенти без електромри за знание и изпълнение.

Спрямо тия които не ще се подчинят ще се прилагат разпорежданията на Правилника за Електрическите инсталации в града.

Председател: Хр. Мирски“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини