Заседналият край Камен бряг кораб е замърсил морската вода

кораб

Снимка "Труд"

Товарът на заседналия край Камен бряг кораб е замърсил морската вода с азот нитритен. Завишените стойности са отчетени към 15 ч. на 25 септември, съобщават от Министерството на околната среда и водите. Резултатите са от изследване на проби, анализирано от Басейнова Дирекция „Черноморски район“ (БДЧР). По време на проверката бяха взети две водни проби от акваторията на Черно море – първата до товарния кораб „Vera SU” в посока открито море, а втората – пред носа на плавателния съд, където е предполагаемото изтичане  на товара.

В момента екип от експерти на БДЧР и РЛ – Варна са на място за повторна проверка и пробонабиране, съобщават от МОСВ.

nova.bg