Нов пакт за миграцията и убежището: Доклад относно напредъка и засилване на борбата с контрабандата на мигранти

надпис "Европейска комисия"

Една година след приемането на предложението за нов пакт за миграцията и убежището Комисията представя днес доклад относно миграцията и убежището. В докладa се прави преглед на постигнатия напредък и на основните промени в политиката в областта на миграцията и убежището през изминалата година и половина, набелязват се основните предизвикателства и се обръща внимание на перспективите за напредък, като се посочват етапите за постигането на стабилна, жизненоспособна и справедлива политика в областта на миграцията. Той обхваща всички аспекти на управлението на миграцията.

Комисията също така приема обновен план за действие на ЕС за борба с контрабандата на мигранти и съобщение относно прилагането на Директивата за санкции срещу работодателите. Инициативите, които са част от всеобхватния подход към миграцията в рамките на новия пакт за миграцията и убежището, имат за цел да се предотврати организираната експлоатация на мигранти и да се намали незаконната миграция в съответствие с целта на новия пакт за насърчаване на устойчивото и организираното управление на миграцията.

С инициативите ще се реагира както на постоянните предизвикателства при разбиването на организирани престъпни групи, така и на необходимостта от адаптиране към нови предизвикателства, включително финансирана от държави контрабанда на мигранти, в отговор на ситуацията по външните граници на ЕС с Беларус.