Обявяват спешна нужда от учители във Варненско – 11 октомври 1893 г.

Ученици и учители от основното училище в с. Осеново

Ученици и учители на излет в околностите на с. Осеново в 90-те години на XIХ век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 11 октомври 1893 година от варненското общинско управление обявяват, че отпускат стипендии за желаещите да следват педагогика. Всеки, възползвал се от помощта, е бил задължаван да приложи наученото на практика в селските училища на Варненския окръг.

Обявлението е публикувано във „Варненски общински вестник“ от 20  октомври:

„Гр. Варна, 11 Октомврий 1893 година.

Търсят се кандидати, жители от Варненский окръг, за 20 окръжни степендии за в държавните и др. педагогически училища в България, със задължение, че, след като свършат пауките си в тия училища, степендантите непременно ще учителствуват исключително в селските училища на Варненский окръг, толкова години, колкото са надържани от Коммиссията.

Отпущанието на степендиите, в размер 40 лева месечно, ще започне от 1 Януарий идущата 1894 година.

Който желае да получи такава степендия трябва да заяви за това във Варненската Окръжна Постоянна Коммиссия, като придружи заявлението си с общинско свидетелство за бедност и с удостоверение за че е редовен ученик в някое от педагогическите училища в България.

Председател: Н. Щерев“.

ВАРНА новини