Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ обучава 5- и 6-годишни деца да пазят природата

Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

Снимки Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“

От 4 до 8 октомври във Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“ във Варна се проведе работна среща „Земята видяна през нашите вълшебни очи“ с главен координатор Франция – о. Реюнион. Партньорските училища по „Еразъм+“ са и от Испания, от Турция и от Румъния.

Всички участници представиха презентации за замърсяването на въздуха, придружени с коментари, изводи и заключения. Акцентът е екология и опазване на околната среда. Седмицата премина с посещения на подготвителните групи 5- и 6-годишни, където бяха разиграни множество ситуации, свързани с възпитаване на екологични навици от най-ранна детска възраст.

В последния ден с помощта на деца и учители бяха засадени кипариси за всяка държава. Те символизират стремежа на човека за запазване на планетата.

ВН

Още по темата: ИУ – Варна и още 3 вуза инвестират над 2,5 млн. лв. в нови учебни програми и дигитализация на образованието

Второ ОУ „Н. Й. Вапцаров“