Изискват важна информация за учениците във Варна – 12 октомври 1909 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 20 септември 1909 година от варненското училищно настоятелство изискват от всички родители, които изпращат децата си на частно училище или ги учат в домашни условия, да дадат информация за учебното заведение и местожителството.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 20 септември 1909 година:

„Обявление №З55 Гp. Варна,
12 oктoмвpий 1909 г.

Приканвам тия от г.г. варненските граждани, родители или настойници, на които децата им подлежат на задължително учение, а ги изпращат в частни училища, или ги учат у дома си, да дадат писмено задължение на училищното настоятелство най-късно до 17 т.м., като укажат къде се обучават децата им през тая учебна година и точното си местожителство. Неизпълнителите на настоящето ще бъдат представени за глобяване съгласно чл. 41 от Закона за народното просвещение.

Председател на училищното Н-ство: Ив. Церов“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини