Кметът Руси Матеев определя работното време на варненските заведения – 14 октомври 1893 г.

Рисунка на заведение

На 14 октомври 1893 година кметът Руси Матеев регламентира работното време на заведенията във Варна. Той посочва, че за изпълнението на кметския приказ ще наблюдава полицията. Наказанието за всеки, решил да си затвори очите пред закона е била парична глоба до 25 лева.

Приказът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 20 октомври 1893 година:

„ПРИКАЗ
№349

Гр. Варна, 14-й Октомврий 1893 г.

Подписаний Кмет на Варненската Градска Община, за испълнение пункт 24 на чл. 28 от закона за градските общини, който ми налага обязаност да определям часовете, през които кафенетата, кръчмите, гостилниците и публичните домове могат да бъдат отворени, като взех мнението на Варненското Градско Началство

Постанових:

Ст. I. Всичките в гр. Варна кръчми и бакалски дюгени, в които се търгува със спиртни и други питиета, в която страна на града и да бъдат за напред да бъдат отворени какво следва:

А) Кръчмите клася фицирани в 1-й разряд да бъдат отворени най-късно до 1 часа през нощта;

Б) Кръчвите, класифицирани в 2-й разряд да бъдат отворени най-късно до 12 часа през нощта;

В) Кръчмите класифицирани н 3-й разряд да бъдат отворени най-късно до 10 часа през нощта.

Ст. II. Кафенетата и гостилниците в която не се продават спиртни питиета, да бъдат отворени най-късно до 1 часа през нощта.

Ст. III. Публичните домове до 12 часа, а кафе-шантаните до 1 часа тоже през нощта.

Ст. IV. След определените по-горе часове, съдържателите на всяко заведение трябва прозорците да закриват, а вратите да заключват и да угасят вътре свещите, или лампите, освен една и то ако вътре нощува някой.

Ст. V. С грижата за свегдашното точно съблюдавание тоя приказ с натоварени по закона, градските комисари и местната полиция.

Ст. VI. Нарушителите на тоя ми приказ ще се наказват незабавно по чл. 96 от закона за гр. Общини до 25 лева глоба, в полза на градс. Касса.

Ст. VII. Препис от тоя приказ да се испрати на Г-на Варненский Окръжен Управител за сведение, а Г-ну Градскому Началнику за звание и давание съдействие.

Ст. VIII. Този приказ влиза в сила от днес, а приказ №611 от 1888 г. се отменява.

Подписал Кмет: Р. Матеев“.

ВАРНА новини