Непознатата история на Варна: Мерки срещу недобросъвестните прекупвачи

Пазар за хранителни и други продукти на бул. „Съборни“, 1932 г.

Пазар за хранителни и други продукти на бул. „Съборни“, 1932 г. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

Всеки, който е учил икономика или се е занимавал с предприемачество, знае че ролята на производител и търговец е трудна за съчетание дори в безкрайно механизирания XXI-ви век. Преди век, век и половина, това е било още по-осезаемо. Въпреки всичко във Варна открай време съществували селскостопански пазари, на които всеки производител можел да продаде своята стока директно на крайния потребител.

Всичко изглеждало правилно и просто, но още в края на XIX-ти век някои търговци намерили пробойна в устройството на въпросните пазари. Те обърнали внимание, че могат да причакат селските стопани на входа на града, да изкупят продукцията им сравнително евтино и след това да я препродадат с

голяма надценка

Вероятно производителите също нямали нищо против тъй като по този начин, макар да печелили по-малко, пестели време.

Все пак първоначално единичните случаи постепенно започнали да се превръщат в закономерност и през годините кметовете били принудени да издават заповеди, с които да ограничат подобни практики. На 19 септември 1895 година кметът Я. Славчев издал приказ, с който се опитва да спре порочната практика на варненските прекупвачи да купуват някои от идващите в града селяни извън пазара. Наказанието за нарушението на приказа е стигала до 25 лв.

Документът е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 23 септември с.г.:

„Приказ
№360.
Г. Варна, 19 Септември 1895 год.

Подписаний Кмет на г. Варна, като взех пред вид, че въпреки приказа на Кметството от 20 Август 1888 год под № 549, прекупците (матрапазите) от поверената ми Община продължават да излизат отвън октроалните пунктове с цел да пресрещат идущите в града селени с разни продукти и домашни птици за продажба и пред вид, че с това се отнема възможността на по-бедното градско население да си доставя тия продукти с по износна цена – на основание чл. 88 п. 31 от „Закона за Градските Общини“,

Постанових:

Ст. I. Строго се забранява на прекупците в гр. Варна да навлизат от 12 часа преди обяд отвън октроалните пунктове на града, с цел да посрещнат идущите в града селени и да купуват от посредните разни продукти, домашни птици и пр. (яйца, масло, овощия, кокошки и др.), които отпосле препродават на гражданите със скъпи и недостъпни за по-бедните от тях цени.

Ст. II. Нарушителите на настоящий ми приказ ще се подвергават на глоба до 25 лева, съгласно чл. 96 от „Закона за Градските общини“.

Ст. III. С грижата да бдят за испълнението на тоя ми приказ натоварвам подведомствените си санитарни пристави и техните помощници.

На първообразното подписал: Кмет. Я. Славчов“.

Наивно е да си мислим, че тази заповед е довела до кой знае какви резултати. Показателен е и фактът, че тя е просто допълнение на вече съществувала. Както неведнъж сме разглеждали в „Непознатата история на Варна“, 90-те години на XIX-ти век изобилства от заповеди, свързани с търговията на хранителни продукти.

Една от тях датира от 29 май 1899 година. С нея от Варненското общинско управление забранили на прекупвачите на плодове и зеленчуци да изкупуват продукция, използвайки

„пипнати“ теглилки

От общината посочили, че тази порочна практика лишавала мнозина варненци от възможността да си купят евтини и качествени храни.

Въпросният документ е публикуван във „Варненски общински вестник“ от 1 май 1899 г.:

„ПРИКАЗ №170

Варна, 29 Май 1899 г.

Имам сведения че, прекуповачите (матрапазите) на разни плодове (фрукти) от лозята прекупували тия плодове от вън града, при самите лозя, гдето въсползувани от неманието никакъв върху тех надзор, злоупотреблявали с простодушието на мнозина от продавачите на подобни плодове, като теглили тия плодове с крайно неточни теглилки.

Пред вид на това и на основание п. 30 на чл. 64 от закона за град. общини,

„ПОСТАНОВИХ:

Ст. I. Строго забранявам на всички в града прекупвачи (матрапази) табладжии и др., да прекупуват извън града каквито и да било плодове от лозята.

Ст. II. Всички такива плодове (фрукти), ще се продават само на следующите в града места:

1) на площада „Св. Кирил“ до Мъжката Държавна Гимназия;

2) в м. „Карабоклук“ — при моста до салханите,

3) на Татаркапия – пред старата бариера на Добр. шоссе и

4) при Илдъзтабия до бариерата, от които места всекой може да ги купува.

Ст. lll. Неповинующите се на тая ми распоредба ще се наказват с глоба до 50 лева.

и IV. Испълнението на тоя ми приказ възлагам на град. Общ. Сан. Пристави и надл. Полиц. Чинове.

За председател: Р. Бояджиев“.

Години по-късно, на 5 септември 1933 година, въпросът с причакването на селските стопани пред града отново излязъл на дневен ред. Кметът Панайотов бил принуден да издаде заповед, в която изтъкнал, че през последните години

продължава да се наблюдава порочната практика

търговците да причакват идващите със стока селяни и да изкупуват продукцията на безценица, за да я продадат с огромна печалба.

За целта кметът забранил на въпросните прекупвачи да купуват каквото и да било преди определен час.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 18 септември с.г.:

„3АПОВЕД № 51 гр. Варна, 5 септември 1933 г.

Седмичните пазари са създадени с цел, да се даде възможност на производителя— селянин, да донесе там своите произведения и да ги продаде направо на консуматора—гражданин. По сведение на Комисарството, обаче, мнозина посредници—матрапази и цигани посрещат селяните край града, по улиците или в самия район на пазаря и закупват донесеното с цел да го препродадат на по-високи цени. Понеже това противоречи на самото предназначение на седмичните пазари.

Заповедвам:

Забранява се на посредниците — матрапази и цигани пазарен ден до обед да купуват от селяните, предназначените за пазаря стоки, където и да бъде то около пазаря или край града. На нарушителите да се съставят актове и се представят на разпореждане. Контролата на настоящата ми заповед възлагам на подведомствените ми органи от Комисарството и тези на полицейската власт.

Препис от настоящата ми заповед да се изпрати на Г-на Варненския Окръж. Управител — за сведение. Кмет-комисар: П. Панайотов Зав. Комисарството: П. Златев“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини