20 октомври – Европейски ден на статистиката

ВАРНА новини лого

На 20 октомври Европейската статистическа система (ЕСС) отбелязва за шести път Европейския ден на статистиката под мотото „Статистиката – ваксина за защита на демокрацията и борба с вируса на дезинформацията“, пише НСИ. По този повод Европейският статистически консултативен комитет публикува изявление за необходимостта от справяне с дезинформацията чрез засилване на производството и използването на висококачествена статистическа информация с най-високи стандарти за прозрачност и отчетност като жизненоважно средство за защита на свободата и демокрацията.

Евростат ще популяризира празника с различни прояви, които включват новини и публикации в интернет и социалните медии, инфографика, състезание с награди от рекламни материали на Евростат, уебинар за медиите, посветен на значението на официалната статистика за обществото. Ще се проведе виртуален семинар на тема „Нетрадиционни (големи) източници на данни и научни данни за официалната статистика“, организиран съвместно от Евростат, Европейската централна банка и статистическата служба на Люксембург. Ще бъде представена и новата специална уебстраница, достъпна в сайта на Евростат, която ще служи като централна точка за обмен на идеи и дейности в рамките на Европейската статистическа система.

Националният статистически институт като член на ЕСС посреща празника с няколко инициативи.

Електронната публикация „Демография на Европа“ на Евростат в превод на български език – https://www.nsi.bg/demography2021, представлява интерактивен разказ за населението в Европейския съюз, за неговата структура, численост, разпределение по пол и възраст, раждаемост, смъртност, миграция, мобилност и проследява демографските тенденции в държавите членки от началото на века до наши дни. Включена е и информация за продължителността на живота и смъртността по време на пандемията от COVID-19.

На сайта си и във фейсбук НСИ публикува и инфографика, посветена на статистиците, работещи в Европейския съюз през периода 2011 – 2021 година.

Празничната дата съвпада и с обявяването на Петата европейска олимпиада по статистика 2021/2022 – https://www.nsi.bg/esc-2022, насочена към повишаване на статистическата култура на учениците, насърчаване на работата в екип и мотивиране на учителите да използват официалните статистически данни в преподавателската си работа. Надяваме се, че и тази година състезанието ще допринесе за засилване на интереса на младите хора към официалната статистика и нейната роля в обществения живот.