АГ болницата във Варна ще получи безвъзмездно апаратура и 190 хил. лева за ремонтни дейности

ВАРНА новини лого

Снимка: Общински пресцентър.

Варненската АГ болница кандидатства за финансиране на ремонтни дейности по процедура „Мерки за справяне с пандемията“. С почти пълно мнозинство Общинският съвет даде съгласието си лечебното заведение да участва в проект по Оперативна програма „Региони в растеж“, чийто бенефициент е Министерството на здравеопазването.

СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна ще получи безвъзмездно близо 190 300 лв., с които ще бъдат обособени изолирани помещения за бременни пациентки и родилки с Covid-19. Предвижда се реновиране на болничните стаи и санитарните помещения към тях, както и обновяване на коридорите на петия и деветия етаж. На тези два етажа ще бъде изградена също нова система за медицински газове.

Отделно от това ще бъде закупена медицинска апаратура и медицинско оборудване, което включва изолационни носилки за остри заразни заболявания, кислородни бутилки от 10 и 40 литра, пациентски монитори, реанимационни пациентски легла – легла за интензивна грижа, електрокардиографи, ехографи, както и системи за препозициониране на пациенти/мобилни или фиксиращи системи за повдигане и преместване на пациенти и системи за комплексно управление, контрол и обезвреждане на болнични отпадъци чрез микровълново обеззаразяване.

В качеството си на принципал, Община Варна декларира, че лечебното заведение разполага с необходимия финансов ресурс за изпълнение на дейностите, както и че, ако е необходимо, такъв ресурс ще бъде осигурен от общината. Към настоящия момент АГ болница няма просрочени задължения към своите контрагенти, включително към персонала. Предвидено е авансово плащане в размер на 35% от стойността на проектното предложение, което ще улесни изпълнението на проекта.

Съветниците се съгласиха при необходимост да бъде осигурено заемообразно финансиране от страна на Община Варна в размер до 190 246 лв., което по-късно ще бъде възстановено от оперативната програма.

Дирекция „Европейски и национални оперативни програми“ и Дирекция „Здравеопазване“ в Община Варна оказаха съдействие на СБАГАЛ „Проф. д-р Димитър Стаматов“ – Варна при подготовка на проектното предложение.