Общинският съвет във Варна ще заседава онлайн

община Варна

Общинският съвет във Варна се събира на онлайн заседание. То ще започне в 10:00 часа и ще може да се проследи в реално време в YouTube канала на местния парламент.

В предварителния дневен ред са включени шест точки. Една от тях е даване на съгласие на АГ болницата „Проф. д-р Димитър Стаматов – Варна“ да участва в процедура „Мерки за справяне с пандемията“, по която лечебното заведение ще получи над 190 000 лв. за ремонтни дейности.

На гласуване ще бъде подложено предложение за прехвърляне на акциите на Община Варна от “Международен панаир Пловдив” в “Пълдин Туринвест“ АД.

Одобряването на ПУП-ПРЗ на част от четвърти микрорайон в кв. „Възраждане“, както и на имоти в к.к. „Св. св. Константин и Елена“ и „Златни пясъци“ също фигурира в дневния ред.

Съветниците ще решат и дали да има промяна в броя на членовете на Съвета на директорите на „Градски транспорт“.

Заседанието ще завърши с избор на председатели на постоянни, временни и специализирани комисии към Общински съвет – Варна и промени в съставите им.