Евродепутатът Емил Радев призова за по-добра защита на интересите на децата в трансграничните съдебни производства

Емил Радев

За по-добра защита на правата на децата в трансграничните съдебни производства призова на заседание на Комисията по правни въпроси в Европейския парламент евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев. По думите му държавите-членки трябва да се ангажират правосъдната система да отчита специфичните нужди на децата в максимална степен и във всеки един момент от хода на делата.

Емил Радев изрази позицията си в рамките на дебатите по доклада, изготвен по инициатива на правната комисия, относно защитата на правата на детето в граждански, административни и семейноправни производства. Евродепутатите коментираха темата в контекста на представената от Европейската комисия през март стратегия за правата на детето и ангажимента през следващата година да бъде обявено законодателно предложение за улесняване на взаимното признаване на родителските права между държавите-членки и развитие на правосъдието в съответствие с нуждите на децата.

„Макар семейното право да е от компетенцията на държавите-членки, в случаите с трансгранични последици, ЕС все пак може да се намеси”, отбеляза Емил Радев. Той обърна специално внимание и на ефекта от Брекзит. „Предвид големия брой европейски граждани, живеещи във Великобритания, е изключително важно ЕК спешно да оцени необходимостта от приемане на двустранен инструмент между ЕС и Обединеното кралство в областта на гражданските, административните и семейните производства. Така ще се гарантира и защитата на интересите на децата, когато единият родител живее в ЕС, а другият – в трета държава”, мотивира се българският евродепутат.

Той постави акцент и върху необходимостта от адекватно обучение на всички специалисти, които са в контакт с деца по време на производствата. „ЕК трябва да продължи да улеснява обучението за практикуващи юристи относно трансграничното семейно право на ЕС, особено след като в средата на идната година влязат в сила новите правила за трансграничните попечителски дела и случаите на отвличане на деца от родители съгласно регламента „Брюксел IIa“”, поясни Емил Радев. Независимо че през 2019 г. регламентът беше преработен, според евродепутата от ГЕРБ/ЕНП все още има редица области, в които се налага да се търсят по-добри правни решения.

Членовете на правната комисия изразиха подкрепата си за доклада и приветстваха предложенията за развитие на медиацията в производствата с трансграничен характер, в които са засегнати интересите на деца.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!