Облагат с данък каруците, превозващи дърва за огрев във Варна – 1 ноември 1891 г.

ВАРНА новини лого

На 1 ноември 1891 година варненският общински съвет провежда заседание. едно от взетите решения е облагане с такса превоза на дърва за огрев от градската гора.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 декември 1891 година:

„Да се взема такса в полза на общинската каса – 20 стотинки за за конски и 10 стотинки за магарешки товар, дърва, сечени по разрешение дърва от градската гора за огрев“.

ВАРНА новини