Обявиха конкурс за заемане на вакантни войнишки длъжности в Командването за логистична поддръжка

ВАРНА новини лого

Със заповед на министъра на отбраната Георги Панайотов е обявен конкурс за заемане на 42 вакантни длъжности за войници във военни формирования, подчинени на Командването за логистична поддръжка в градовете Бургас и София. Това съобщиха от Министерството на отбраната (MOD.bg).

В конкурса могат да кандидатстват лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Длъжностите са за шофьори, мотокаристи, специалисти по приемане и съхранение на ГСМ, автокранисти, автомонтьори и др. Във военно формирование 54 850-Бургас са обявени 24 вакантни длъжности за войници, във военно формирование 54 860-Бургас – 4, във военно формирование 54 680 – Бургас – 9 и във военно формирование 52 480 – София – 5.

Кандидатите за участие в конкурса трябва да подадат в срок до 10 декември 2021 г. лично писмено заявление с приложените документи към него до командирите на военни формирования чрез структурите на Централното военно окръжие по постоянен адрес на местоживеене.

Конкурсът ще се проведе по график от 17 до 20 януари 2022 г. и включва изпит за определяне на физическата годност, тест за проверка на общата култура и събеседване с кандидатите.

В обявата, публикувана на 3 ноември 2021 г. в интернет страницата на Министерството на отбраната са посочени изискванията, на които трябва да отговарят кандидатите, необходимите документи, критериите и редът за формиране на състезателния бал и телефони за допълнителна информация.