Забраняват жестокото отношение към впрегатните животни във Варна – 25 ноември 1910 г.

Скица на файтонджия

На 25 ноември 1910 година от Варненското градско общинско управление издават заповед, с която се забранява претоварването на впрегнатите животни. Всеки, решил да пренася товари с каруца до 3 животни, е бил длъжен да натовари само толкова, колкото добитъкът може да носи без особена трудност.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 30 ноември 1910 година:

„Варненско Градско Общинско Управление.

ЗАПОВЕД № 798

гр. Варна, 25 ноемврий 1910 година.

Пред вид на това, че както гражданите, така и селяните претоварват колата си и жестоко измъчват впрегателния си добитък, като то подлагат на безжалостно третиране и испитание, което се отразява болезнено на здравието на добитъка и чувствително на състоянието на стопаните, то, съгласно чл. 115 от закона за полицията в селските общини и на основание чл. 64 от закона за градските общини ЗАПОВЕДВАМ:

Всеки, който впрега и товари кола с един, два и повече впрегателени добитъци, е длъжен да товари колата си по силите на добитъка си, който, без всекакво усилие, да може да ги тегли.

Забранено е жестокото отнасяне с домашните животни и птици.

Изпълнението на тая заповед възлагам на градската санитарно-ветеринарна власт и на санитарните агенти.

Препис от заповедта да се изпрати на г-на Варненски окръжен управител за сведение. Верно, Кмет: (под,) ИВ. ЦЕРОВ.

при Варненското градско общинско управление, Секретар: М. ПЕТКОВ“.

Андрей Андреев, ВАРНА новини