Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради

Варна

Снимка: Фейсбук

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през третото тримесечие на 2021 г. е 123, а новопостроените жилища в тях са 837.

Спрямо третото тримесечие на 2020 г. сградите са с 3 повече, или с 2.5%, докато жилищата в тях намаляват със 155, или с 15.6%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 80.5%, с тухлена – 16.3%, а с друга – 3.2%.

Област Варна е на първо място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. След нея са областите София (столица) – 121 сгради с 832 жилища и Бургас – 99 сгради с 440 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (46.8%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с пет и с шест и повече стаи – по 2.9%, допълват от НСИ.

ВН