Варненец ще плаща глоба, наложена му в Холандия

ВАРНА новини лого

Варненският окръжен съд призна финансова санкция, наложена в Холандия на 49-годишния Петър Ж. в размер на 250 евро.

Глобата му е била наложена, за това че на 19.04.2021 г. е държал в ръка мобилен телефон по време на шофиране. Решението на властите в Холандия е постановено на 27 април тази година и е влязло в сила на 8 юни.

За прилагане на принципа за взаимно признаване на финансовите санкции, наложени в държави – членки на Европейския съюз, холандските власти са изпратили удостоверение. Предвид местоживеенето на глобеното лице компетентен да разгледа делото бе Окръжен съд – Варна.

Съдебният състав намери, че са налице условията за признаване на решението на холандските власти. Деянието представлява нарушение и по българското законодателство, като лицето е наказателно отговорно. Липсват доказателства за пълно или частично изпълнение на задължението. Освен това удостоверението на Решението за налагане на финансова санкция отговаря на изискванията и давността не е изтекла.

Поради споделените доводи, Варненският окръжен съд прецени, че няма основания да бъде отказано признаването и изпълнението на финансова санкция и Петър Ж. следва за плати глобата от 250 евро, с левова равностойност – 489 лева.

Съдебният акт ще бъде изпратен за незабавно изпълнение на органите на ТД „НАП – Варна“.

Постановеното решение подлежи на обжалване в 7-дневен срок, съобщиха от ВОС.