Позиция на Община Аврен относно изнесена невярна информация, че общината заплаща сметки за електроенергия на необитаема сграда

ВАРНА новини лого

Снимка: Андрей Андреев, ВАРНА новини.

Община Аврен излезе с позиция относно изнесена невярна информация, че общината заплаща сметки за електроенергия на необитаема сграда. Публикуваме позицията без редакторска намеса:

Община Аврен от 2015г. в продължение на 6 години стопанисва хижата на язовира в с. Здравец, като добър ползвател и стопанин. За периода на предоставеното ползване от Областна администрация, Община Аврен е осигурявала денонощна охрана, грижила се е и със собствени средства за поддръжката на имота, като всички направени разходи за ел. енергия са заплащани редовно съгласно закона.

Сградата е била ползвана по предназначение и до сегашния момент е опазена от разграбване. През посочения период в района на хижата са организирани и проведени множество обществени прояви, като фестивали, състезания по риболов и др. За провеждането, на които също е ползвана ел. енергия от хижата. Извършените множество проверки от различни институции, предизвикани от фалшиви новини относно стопанисването на сградата на хижата до момента, показват, че няма извършени закононарушения. След извършена проверка, Енерго Про се е произнесъл, че няма констатирана злоупотреба с електроенергия или незаконно присъединяване от съседен имот. Що се отнася до самата сграда на хижата, същата през м. май 2021 г. със заповед на кмета на община Аврен бе ограничен достъпа до нея, тъй като е опасна, заради сериозните пукнатини по конструкцията. В тази връзка Община Аврен възложи да бъде изготвено конструктивно становище от инженер конструктор, което показва, че сградата е в това състояние заради извършен незаконен ремонт през 2000 г. от предишния ползвател, на който действащият тогава областен управител е предоставил същата за стопанисване, в следствие на което е нарушена нейната конструкция.

На 16 юни 2021 г. Общински съвет- Аврен взе решение да осигури финансиране в размер до 60 000 лв. за ремонт на сградата. Цитираното решение бе оспорено от Областния управител, без никакви аргументи. Вследствие на това на 30 юни 2021 г.

Общински съвет-Аврен взе решение договора за хижата да бъде прекратен и тя бе върната да се стопанисва от Областна администрация. В продължение на повече от 6 месеца след писмени и устни покани, никой не е предприел действия за приемане на сградата, поради което по настояще сме принудени да я пазим от посегателства на недоброжелатели. Въпреки нашите многократни желания да се кандидатства по евро програми, чрез които хижата да се укрепи и реновира, каквото е и становището на инженер конструктора, и в крайна сметка да се ползва от жителите на общината, това не се случва по гореописаните причини.

С изложеното до тук бихме искали да сложим край на грозните манипулации, че на необитаема сграда е плащана ел. енергията или че е имало злоупотреби с незаконно присъединяване на потребители (кражба на ел.енергия).