Правителството се готви да даде 4 млн. лв. за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина

ВАРНА новини лого

Снимка БГНЕС

Правителството се готви да даде 4 млн. лв. за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина. Това показва Проект на министерско решение на сайта на Министерство на образованието и науката. 

В документа е отбелязано, че българистиката играе основна роля както при изграждането на представата за съвременна България, така и за мястото на страната ни в развитието на европейската и световната цивилизация. Поради новите геополитически реалности в света през последните три десетилетия се наблюдава понижен интерес към българистиката и изместването ѝ към периферията на научния интерес от страна на редица европейски и други чуждестранни изследователи. Това доведе до намаляване на интереса към разпространението и изучаването на българския език, история и култура в чужбина за сметка на развитие и утвърждаване на тези на други славянски и балкански народи. В резултат на това човешкият ресурс в областта на българистиката извън границите на България сериозно намалява и все повече млади чуждестранни учени се ориентират към изучаването на други славистични и балканистични профили. Това е посочено като мотив за необходимостта на програмата. 

Целта е преодоляване на негативните нагласи и изграждане на привлекателен образ на страната ни чрез засилване на интереса към българистиката в чужбина като научноизследователска област, акцентираща основно върху българския език и литература, българската история, изкуство и култура (вкл. етнография и фолклор).

Водеща цел ще бъдат провеждане на целеви научни изследвания и създаване на устойчиво партньорство между включените в програмата бенефициенти, както и на мрежа от изследователи, включваща както преподаватели от България и чужбина, така и студенти, докторанти и млади учени с интерес към българистиката и нейното популяризиране.

С пълния текст на НАЦИОНАЛНА НАУЧНА ПРОГРАМА РАЗВИТИЕ И УТВЪРЖДАВАНЕ НА БЪЛГАРИСТИКАТА В ЧУЖБИНА може да се запознаете ТУК