Кметът Спасов с обявление за мюсюлманските младежи във Варненско – 13 януари 1893 г.

ВАРНА новини лого

Военни с парадна униформа и оръжие в началото на миналия век, пощенска картичка. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 13 януари 1893 година кметът Спасов съобщава, че след решение на окръжния управител мюсюлманските младежи във Варна, които трябва да отбият военна служба могат да сключат брак преди да влязат в казармата. За да може това да се случи обаче те е трябвало да изпълнят дадена процедура.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 18 януари 1894 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ №215

Гр. Варна, 13 Януарий 1893 година

Вследствие Окръжното пресписание на Господина на Варнен. Окръжен Управител от 31 Декемврий 1893 год под №12098, обявявам за знание на мюсюлманското в гр. Варна население, че Господин Военний Министр с циркулярно по военното ведомство под №145, разрешава на мюсюлманските младежи да встъпят в брак преди отбиванието военната служба и без предварително откупвание, но само под следующите условия:

1 На тия които са състоятелни, ако дадът поръчителство, че щом бъдат взети на военна служба от наборна коммиссия, ще внесат откупната сумма 500 лева на два пъти.

2 На тия които са несъстоятелни, ако родителите или роднинините дадът поръчителство че след вземанието им на военна служба ще се грижат за препитание на семействата им или пък поръчителство че ще ги откупят.
Откупившите се по тоя случай не се освобождават от плащанието и десят годишния военен данък
За Кмет: С. Д. Спасов“.

ВАРНА новини