Поканват варненци да си вземат данъчните листове – 15 януари 1894 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 15 януари 1894 година кметът на Варна Ив. Данчов издава обявление, с което поканва данъкоплатците да се явят в общината и да получат данъчните си листове.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 18 януари 1894 година:

„ОБЯВЛЕНИЕ №269

Гр. Варна, 15 Януарий 1894 год.

В допълнение на обявлението си от 21 Декемврий м.г. под №9878, Варненското Градско Общинско Управление още веднъж поканва всички ония от Варненските даноплатци, които не са си получили още данъчните листове за текущата 1894 год. да побързат и ся явят в Общинското Управление за да си ги получат, като ся распишат и в надлежната графа на описите, които описи ще ся възвърнат в Окръжното Финансово Отделение.

За Кмет: Ив. Данчов

За Секретар: Кр. Недялчов

Н-к на Фин. Отделение: П. К. Шишков“.

ВАРНА новини