Колекцията „Книги от библиотеката на кмета“ получи ново дарение

ВАРНА новини лого

Над 35 луксозни издания от България и чужбина получи днес Регионалната библиотека „Пенчо Славейков“. Това са протоколни подаръци на кмета на Варна Иван Портних, получени от посланици от цял свят, от официални делегации и гости на града, от научни дейци и представители на литературната общност.

„Благодаря на кмета за възможността тези издания, част от които са много ценни, да влязат във фонда на РБ „Пенчо Славейков“, каза  директорът Радка Калчева.

Книгите могат да бъдат открити от читателите в колекцията „Книги от библиотеката на кмета“. „Тази традиция е започнала преди повече от век от кметовете на Варна. Радваме се,  че от 3 години тя отново е възстановена“, заяви Кристияна Димчева, главен библиотекар в РБ „Пенчо Славейков“.