Три варненски общини са с над 1000 души заболеваемост от COVID-19

ВАРНА новини лого

Община Варна е с най-висока заболяемост от COVID-19 в областта с 1530,529 на 100 000 души. Това сочи справка на РЗИ – Варна за периода 07.01.2022 – 20.01.2022г.

На второ място е община Белослав с 1497,035 на 100 000 души, следвана от Аксаково с 1075,317 на 100 000 души, Суворово с 858,534 на 100 000 и Аврен с 855,484 на 100 000.

Със значително по-нисък процент са общините Провадия (с 729,192 на 100 000), Девня (с 597,190 на 100 000), Ветрино (със 668,765 на 100 000) и Бяла (с 529,101 на 100 000).

С най-ниска заболяемост са общините Долни чифлик, Вълчи дол и Дългопол – съответно с 466,555, 445,782 и 373,989 на 100 000 души.

Средната заболяемост от COVID-19 за Варненска област е 1319,226 души, сочи справката на РЗИ – Варна.

ВАРНА новини