Модерната платформа “Career Show” дава възможност за лични срещи с работодатели