Мария Габриел: Подпомагаме новаторите, талантите и бизнеса с 1.7 милиарда евро европейско финансиране за 2022 г.

ВАРНА новини лого

Българският еврокомисар Мария Габриел обяви на пресконференция в Брюксел работната програма за 2022г. на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ). Тя предоставя възможности за финансиране в размер на 1.7 милиарда евро за новатори и стартъпи с цел разрастване и създаване на нови пазари. ЕСИ е нова инициатива по програма „Хоризонт Европа“ с общ бюджет от над 10 милиарда евро за периода до 2027г. От пилотната си фаза през 2018г. до момента ЕСИ е подпомогнал 5000 стартъпи и дружества с инвестиции над 4.3 милиарда евро.

„Това е най-мащабният годишен бюджет в подкрепа на новаторите, предприемачите и бъдещите технологични „шампиони“. Стремим се да адресираме две основни предизвикателства. Първо, важна е подкрепата ни за компаниите в критичния момент на тяхното разрастване. Второто предизвикателство е фрагментираността на иновационната екосистема и разделението в областта на иновациите. Ето защо Европейския съвет по иновациите ще стимулира потенциала за иновации във всички региони в Европа“, заяви Мария Габриел.

Комисар Габриел обърна внимание върху новостите в работната програма. На първо място тя открои инициативата „Scale-up 100“ за идентифициране на 100 високотехнологични дружества от ЕС, с потенциал да станат „еднорози“ (дружества с оценка над 1 милиарда евро). Освен това за първи път инструментът „Ускорител“ ще предостави възможност на компании, работещи по технологии от стратегически европейски интерес – квантови технологии или изкуствен интелект, да кандидатстват за капиталови инвестиции на стойност над 15 милиона евро. Това ще им позволи да се справят по-добре с конкурентите си на световния пазар.

За подпомагане изграждането на паневропейска иновационна екосистема ще се засилят синергиите с Европейския институт за иновации и технологии с фокус върху високотехнологичните стартъпи. Комисар Габриел наблегна и на действията насочени към жените новатори. „С инициативата ми „WomenTechEU“ увеличаваме подкрепата за дружества, ръководени от жени, от 2 милиона евро през 2021 г. на 10 милиона евро. Целим да подкрепим жените новатори и им дадем повече възможности за успешна кариера като лидери предприемачи“, отбеляза българският еврокомисар.

„Насочваме 500 милиона евро към водещи до пробив иновации за екологичния преход, за стратегическите квантови и здравни технологии. Това ще укрепи технологичния суверенитет на Европа по отношение на веригите за създаване на стойност. Очаквам бизнесът да се възползва максимално от възможностите, които предоставяме. Работната програма е подкрепа за новаторите във всички региони в Европа, за силна паневропейска иновационна екосистема и европейско лидерство в следващото поколение технологии“, коментира още Мария Габриел.