Ръст в строителството в област Варна

ВАРНА новини лого

По предварителни данни на Националния статистически институт броят на въведените в експлоатация жилищни сгради в област Варна през четвъртото тримесечие на 2021 г. е 162, а новопостроените жилища в тях са 1 186. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от пресцентъра на Териториално статистическо бюро – Североизток. Спрямо четвъртото тримесечие на 2020 г. сградите са с 65 повече, или с 67.0%, а жилищата в тях – с 527, или с 80.0%.

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през четвъртото тримесечие на 2021 г. със стоманобетонна конструкция са 87.6%, с тухлена – 9.3%, а с друга – 3.1%.

Област Варна е на трето място в страната по въведени в експлоатация жилищни сгради. Преди нея са областите София (столица) – 235 сгради с 2 173 жилища и Пловдив – 175 сгради с 460 жилища.

Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (49.3%), следват тези с три стаи (30.9%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи – 2.4%.

Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през четвъртото тримесечие на 2021 г. в област Варна е 86.2 хил. кв. м, или с 81.7% повече в сравнение със същото тримесечие на 2020 г., а жилищната площ се увеличава над един път и достига 66.6 хил. кв. метра.

Средната полезна площ на едно новопостроено жилище в област Варна се увеличава от 72.0 кв. м през четвъртото тримесечие на 2020 г. на 72.7 кв. м през същото тримесечие на 2021 година.

Варна е трета сред областите с най-малка средна полезна площ на едно новопостроено жилище. Първа е област Враца – 52.3 кв. м, следвана от област Благоевград – 67.9 кв. метра. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Монтана – 208.9 кв. м и Габрово – 192.2 кв. метра.

ВН