Санират още осем многофамилни жилищни сгради във Варна

ВАРНА новини лого

Снимката е илюстративна.

На 21 февруари т.г., от 14 ч., в Юнашкия салон ще се проведе встъпителна пресконференция в рамките на проект №BG16RFOP001-1.002-0007 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. и съфинансиран от община Варна.

По време на събитието ще бъдат представени дейностите по проекта, както и очакваните резултати от изпълнението му, чиято основна цел е обновяване на осем многофамилни жилищни сгради в гр. Варна чрез изпълнение на мерки за енергийна ефективност, за осигуряване на по-добри условия за живот на обитателите им, с което ще се постигне по-високо качество на жизнената среда, в съответствие с критериите за устойчиво развитие.

ВН

Прочетете още: Санират 3750 блока и 12 000 къщи с европейски средства през 2021 г.