Затягат контрола над бирниците във Варненско – 20 март 1914 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 20 март 1914 година председателят на Варненската постоянна окръжна комисия Едрецов адресира писмо до общинските кметове в окръга. В него той посочва, че сред бирниците се наблюдава изключително порочна практика, която е в ущърб на държавата. За да бъде възстановен редът, той посочва три мерки, които трябва да бъдат взети.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 20 март 1914 година:

„Некой от Секр.-бирниците в окръга, особено секр.-бирника от Аптаразакската община, като секретари и ръководителн на заседанията на сел. общинските съвети, въпреки категоричността на чл. 60 ал. последня, от правилника за прилагане закона за сел. общини, не вписват пред деспозитива в решениста на съветите, мотивите, а така също не указват и на законите, на които обосновават тия решения. Пред вид на горното, и за да се избегне воденето излишна преписка за напред, комисията предлага:

1) г. г. Секр.-бирниците в окръга, да обърнат но-сериозно внимание на възложената им длъжност

2) Решенията на селс. общ. съвети да бъдат изготовлявани с обстойна мотивировка, които, обязателно да обособяват на законните предписания, що са станали предмет на разискване за вземане решението.

3) Решения, несъдържащи тия данни, ще бъдат повращани обратно за ново разискване от съвета, а виновните в случая г. г.. секретар- бирници, ще бъдат наказвани дисциплинарно.

Председател: Едрецов“.

ВАРНА новини

Четете още:

Взимат мерки срещу разпространението на болести по животни във Варненско – 19 март 1929 г.