Затягат контрола над хранителните продукти във Варна – 8 април 1926 г.

ВАРНА новини лого

На 8 април 1926 година варненският окръжен ветеринарен лекар Тюлев изпраща писмо до общинските кметове. С въпросния документ той призовава кметовете да се съблюдават изпълнението по най-новия закон за надзора на съестните (хранителните) продукти.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 10 април 1926 година:

„Окр. Ветеринарен лекар
№ 631.

8 април 1926 г.

гр. Варна.

С публикуването на новия правилник за прилагането закона за надзора върху съестните продукти от животински произход (публикуван в Държавен вестник брой 254 от 10.Ц. т. г.), понеже с него се урежда окончателно въпроса на разните сервиси – служби имащи тесна връзка с казания контрол, то за прилагането му всецело следва щото в непродължително време всички г. г. общински кметове и други лица които приработват такива продукти и търгуват с такива да проучат въпросния правилник и съблюдават дадените огън его положения, като същевременно дават нужните упътвания на заинтересованите, в този случай да се има пред вид постановленията на съответните членове на правилника по глава Н. Ш, V, VI и VII в свръзка и с оная на глава VIII.

Проявената незаинтересованост от общинската власт по прилагането на постановленията на
правилника освен че ще замедлява известни въпроси, но от друга страна ще бъдат те и граждански отговорни.

Окр ветер. лекар; Д-р Тюлев“.

ВАРНА новини

Четете още: