Стягат контрола над секретар-бирниците във Варненско – 13 април 1926 г.

ВАРНА новини лого

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 13 април 1926 година председателят на Варненската окръжна постоянна комисия адреса писмо до общинските кметове в окръга. В него той „предлага“ на кметовете да заставят секретар-бирниците си да държат държавните горски марки в касата и да не допускат те да бъдат препродавани.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 27 април 1926 година:

„Комисията ни има най-положителни сведения, какво, че почти всички секретар-бирници при общините, които са получили кредити от държавни горски марки, са ги продали и получените от тех суми са изразходвали за общински нужди.

Понеже нов аванс за същата цел не се дава до като не бъдат оправдани отпустнатите им аванси то стават причина да се разтака населението да търси горски марки от съседните общини, а често пъти да не намират такива никъде.

Горното като Ви се съобщава, Г-н Кмете, предлага Ви се да внушите на секр.-бирника, щото сумите получавани от държавни горски марки, винаги да се държат в наличност в касата, иначе в случай че не се намерят на лице при ревизия, ще бъдете глобявани, както Вие, така и секр.-бирника.

Председател: М. Бояджиев“.

ВАРНА новини

Четете още: