БАБХ потвърди огнище на инфлуенца по птици в голяма българска област

ВАРНА новини лого

Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) потвърди огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците в област Пловдив. Това съобщиха за „ВАРНА новини“ от пресцентъра на БАБХ. Вирусът е установен в животновъден обект за отглеждане на кокошки носачки, находящ се в землището на с. Богданица, общ. Садово.

Издадена е заповед на изпълнителния директор на БАБХ за обявяване и мерки за контрол на огнище на Инфлуенца по птиците. Предстои умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обектите и обезвреждане на труповете под официален надзор и по начин, недопускащ разпространение на болестта.

Около засегнатия животновъден обект са определени: 3-километрова предпазна зона, в която попадат селата от общ. Садово – Богданица и Ахматово, и с. Конуш от общ. Асеновград. В 10-километровата наблюдавана зона попадат: от общ. Садово – селата Селци, Болярци, Моминско, Кочево, Караджово, Чешнегирово, Поповица, Милево и гр. Садово; от общ. Асеновград – селата Избеглии, Козаново, Боянци, Златовръх и Патриарх Евтимово; от общ. Първомай – селата Татарево и Дълбок извор; от общ. Раковски – с. Чалъкови.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, яйца, продукти и странични животински продукти добити от тях, фураж за птици, и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обектите.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве при спазване на хигиенните правила за обработка на храни в домакинството.

Четете още: