График за обслужване на съдовете за смет в Община Ветрино за м. май

Община Ветрино

От общинската администрация във Ветрино съобщиха, за сведение на гражданите, по какъв график ще се обслужват съдовете за смет в населените места през месец май 2022 година.

ВАРНА новини

Още новини за община Ветрино може да намерите тук

График за извозване на сметта в община Ветирно
Източник: Община Ветрино.

Четете още: