Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“ в ИУ – Варна

банер

На 11.05.2022 г. от 10.00 ч. в зала 1 на Икономически университет – Варна и чрез видеоконферентна връзка https://meet.google.com/uze-gwmy-qfh ще се проведе НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ“. Форумът се организира от Университетския център по медиация при ИУ – Варна, Институт „Итера“ и Камарата на медиаторите в България.

Настоящата национална научна конференция е второ по рода си такова събитие и се явява продължение на традиционно провежданите в предходните  години  3 кръгли маси и в резултат на потребност от поставяне на въпросите, свързани с медиацията в България на научно ниво. Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища, свързани с медиацията в четири от значимите обществени сфери – образование, здравеопазване, съдебна система и публичен сектор. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност, съобщават организаторите.

Предвид националния формат участието във форума може да бъде присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни начини на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза. Събитието събира на полето на научното обсъждане представители на  академичната общност, държавната и местната власт, представители на съдебните институции, адвокатските колегии, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др. След провеждането на форума ще бъде изготвен сборник с доклади.

 

Прочетете още: 

Студентите в Икономически университет – Варна могат да кандидатстват за годишнитефинансови награди от Фонда за подпомагане на талантливи студенти