Печатното издание на Варненски окръг търси спешно финансиране – 11 май 1927 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 11 май 1927 година от Варненската окръжна постоянна комисия адресират писмо до кметовете и председателите на общински настоятелства в окръга. В него те молят общините и настоятелствата да изпратят сумите за абонамента си за „Варненски окръжен вестник“ час по-скоро, за да може редовното издание на печатния орган да продължи.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 15 май 1927 година:

„Въпреки няколко окръжни предписания ѝ отделни напомняния, повечето от общините и училищните настоятелства не са уредили задълженията си към окръжния вестник, произходящи от абонамент и публикувани обявления.

Като се има пред вид че финан. година изтече и с тия задължения требва 6ез време да се ликвидира, замолват се г-да общинските кметове и Председатели на училищните настоятелства до края на текущия месец обезателно да заплатят всичките си задължения към Окръжния вестник и да не чакат за поединични напомняния, за да не се спира редовното издаване на вестника.

Администратор: Н. Лодозов“.

ВАРНА новини

Четете още: