Област Варна е на второ място в страната по започнато строителство на нови сгради

Работник на строеж.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на второ място в страната. Преди нея е област Пловдив, а след нея са областите София, Бургас и Стара Загора, показват данните на Националния статистически институт.

През първото тримесечие на 2022 г. местните администрации в област Варна са издали разрешителни за строеж на 191 жилищни сгради с 1 065 жилища в тях и 122 840 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 41 други сгради с 49 727 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличават с 21.7%, докато броят на жилищата в тях намалява с 20.0%, както и общата им застроена
площ – с 8.9%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са с 41.4% по-малко, но общата
им застроена площ е с 34.7% повече.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 42.5%, докато броят на жилищата в тях намалява с 41.5%, а разгънатата им застроена площ – с 29.5%. Намаляват издадените разрешителни за строеж на други
сгради и тяхната РЗП, съответно с 30.5 и 0.4%.

По издадени разрешителни за строеж на нови жилищни сгради област Варна е на четвърто място в страната. Първа е област Пловдив с издадени 321 броя разрешителни за строеж на нови жилищни сгради, следвана от областите София (столица) и София с по 229 броя.

През първото тримесечие на 2022 г. в област Варна е започнал строежът на 215 жилищни сгради със 755 жилища в тях и с 90 509 кв. м разгъната застроена площ и на 21 други сгради със 7 231 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 99.1%, докато жилищата в тях намаляват с 43.3%, а разгънатата им застроена площ – с 28.6%. При започнатите други видове сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 64.4 и 85.1%.

В сравнение с първото тримесечие на 2021 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 194.5%, жилищата в тях – с 19.1%, както и общата им застроена площ – с 45.7%.

Започнал е строежът на 12.5% по-малко други видове сгради, като и общата им застроена площ намалява със 77.7%.

По започнато строителство на нови сгради област Варна е на второ място в страната. Преди нея е област Пловдив – 208 жилищни и 52 други сгради, а след нея са област София (столица) – 176 жилищни, 5 административни и 30 други сгради, област София – 117 жилищни и 41 други сгради, област Бургас – 109 жилищни и 26 други сгради и област Стара Загора – 61 жилищни и 65 други сгради.

 

Прочетете още: 

Забраната за строителство в курортите влиза в сила след броени дни