Забраняват цепенето на дърва във Варна – 12 май 1904 г.

Рисунка на дърва за огрев

На 12 май 1904 година кметът Пискюлиев издава заповед, с която забранява стоварването на дърва по улиците във Варна. Нарушителите е трябвало да бъдат наказани по чр. 72 от Закона за градските общини.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 25 май 1904 година:

„Варна, 12 Май 1904 год. Подписанний Кмет на гр. Варна, на основание чл. 64 от закона за градските общини и в допълнение на приказа по общината под №131 от 28 Април 1897 г.

Заповедвам:

I. Забранява се стоварването и сеченето на дърва по улиците и тротоар, било пред къщи или дюгени в града.

II. Нарушителите на тая ми заповед ще се наказват по чл. 72 от закона за градските общини:

lll. Изпълнението на тая ми заповед възлагам на градските санитарни пристави и полицейските стражари.

Кмет: Д-р А. Пюскюлиев“.

ВАРНА новини

Четете още: