Четири комисии към ОбС – Варна, заседаваха по върнати от областния управител решения за повторно разглеждане

Община Варна

Четири комисии към местния парламент във Варна заседаваха днес. Сред темите бяха върнати от областния управител решения за повторно разглеждане.

С голямо мнозинство съветниците от постоянната комисия „Благоустройство и комунални дейности“ прегласуваха решението за изменение и допълнение на Наредбата за организация на движението на територията с община Варна, с коeто се удължава работното време на Синята зона и се въвежда Зелена зона. Колегите им от финансовата комисия повторно приеха решението относно даване на съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг за изпълнение на част от инвестиционните проекти на общината.

Членовете на комисията по собственост и стопанство отново одобриха „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2022 г.“. Те прегласуваха също решенията за продажбата на недвижими имоти чрез публични конкурси.

Оспорените решения преминаха и през Правната комисия, която също даде положителното си становище по тях.

На днешното си заседание ПК „Финанси и бюджет“ одобри също отпускането на 260 000 лв. на Двореца на културата и спорта за спешен ремонт на трафопост, собственост на общинското търговско дружество. Съоръжението, изградено през 1987 г., е в критично състояние. Има течове на дъждовна вода и съществува голяма опасност от оставане без захранване на комплекса за дълго време, стана ясно на заседанието.

ВН

Прочетете още:

Дяловете от капитала на Очна болница – Варна преминават безвъзмездно в Медицинския университет