Осем млади юристи започват стаж в Окръжен съд – Варна

Стажанти в съда.

Източник Пресслужба Окръжен съд - Варна

Четирима възпитаници от специалност „Право“ на Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“, трима от Русенския университет „Ангел Кънчев“ и един от юридическия факултет на Великотърновския университет „Св.св. Кирил и Методи избраха Окръжен съд – Варна, за да преминат задължителния си професионален стаж. За тях, това е последната обучителна стъпка, преди да положат изпит и да придобият юридическа правоспособност.

Съдебните кандидати бяха посрещнати от председателя на съда – Марин Маринов, който им пожела да бъдат здрави и им благодари, че са избрали Окръжен съд – Варна. Той представи накратко институцията, като изтъкна, че са обособени три отделения – Гражданско, Търговско и Наказателно, като това е възможност да се запознаят с голямо разнообразие от правни спорове.

На официална церемония на всеки от съдебните кандидати беше връчена стажантска книжка с пожеланието да преминат стажа си усърдно.

От административния секретар Красимир Чернев, съдебните кандидати получиха допълнителна информация за това, как ще преминат шестте месеца стаж в съдебната система. Те ще имат 2 месеца общ и 4 месеца специализиран стаж. Целта е юристите да се запознаят с организацията и работата на органите на съдебната власт, адвокатурата и нотариалната дейност, а натрупаните знания да им помогнат в избора на желана област за развитие.

ВН

Прочетете още:

Наградиха доброволци от клубовете по превенция във Варна