Забраняват безконтролната паша на добитък във Варна – 13 май 1902 г.

Рисунка на крава

На 13 май 1902 година кметът Руси Матеев издава заповед, с която забранява на варненци да изваждат за паша добитъка си без да осигурили пастир. По този начин той искал да запази насятите в града фиданки.

Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 юни с.г.:

„ЗАПОВЕД № 141 гр. Варна, 13 Май 1902 год.

Подписаний Кмет на гр. Варна, като взех пред вид, че от пущането на свобода разни добитъци из и извън града, се правят много пакости на градини и частни домове, както и на посадените градски фиданки, тъй щото не люлее да се постигне целта и напразно отиват грижите, както на гражданите, така и на самото общинско управление, за упазвание посадените по улиците и отвън града фиданки.

Като имам пред вид че запрещението за пущание свободно без никакъв надзор на добитъци е наумявано няколко пъти, то въз основание п. п. 18 и 21 на член 88 от закона за градските общини,

З а п о в е д в а м:

I. Задължавам всеки притежател на какъвто и да е добитък, когато се искарва на паша или докарва от паша, да бива придружаван непременно от човек и то тъкмо от домът до определеното за събирание на чардата место на край града и от там обратно за домът;

II. Под никакъв предлог нема да се взимат в внимание никакви извинения за неиспълнение ст. I от настоящата заповед;

III. Добитъци, които се намерят свободни из града или из поляната към лозята, било по всички шосета и пътища около града, по които има посадени фиданки, ще се задържат като добитъци „юва“, а стопаните им ще бъдат глобявани съгласно чл. 72 от закона за градските общини с глоба от 1 до 50 лева и ако добитъкът е причинил некаква вреда, то по надлежни ред и съставен акт, ще се изисква и загубата.

IV. Грижата по надзора за точното испълнение на тая заповед, възлагам на общинските санитарни пристави и пазачите на Фиданките“.

ВАРНА новини

Четете още: