Събарят сгради на варненска сутеньорка – 14 май 1902 г.

Варна в началото на миналия век,

Варна в началото на миналия век, Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 14 май 1902 година кметът Руси Матеев издава заповед, с която заповядва събарянето на две сгради, собственост на някоя си Мадам Фраинд. Причината за това е, че не е изпълнила негово предписание. Научаваме това от „Варненски общински вестник“ от 1 юни 1902 година:

„ЗАПОВЕД №144

гр. Варна, 14 Май 1902 год. Подписаний Кмет на гр. Варна пред вид че притежателката на зданията в III уч. № № 733, 1065 и 1066, ул. „Лесковска“ Мадам Фраинд не е испълнила предписанието ми от 6 того под №3554 предадено на поверенника ѝ г-н Жак Дорони и въз основание чл. 24 от закона за благоустройството,

3 а п о в е д в а м:

I. Да се съборят най-късно до два дни от съобщението тая ми заповед гореупоменатите здания;

II. Попълнението на тая ми заповед възлагам на началника на пожарната команда“.

ВАРНА новини

Четете още: