Знаете ли какво е старото име на Варна?

Варна

Снимка iStock

Варна, морската столица на България, най-големият град на Черноморието и третият по големина град в България, има стара история. Считат града за родно място и люлка на европейската цивилизация, тъй като е населяван от и тракийски племена през 5 век пр.Хр., и от гърци през 6 век пр. Хр., и от римляни през 1–3 век пр.Хр.

Земята пази спомени и свидетелства за живота от онези древни времена, а името на града е търпяло промени. Настоящото име на Варна се счита, че произхожда от старобългарската дума „варнъ“, която ще рече „черен, вран“, или от думата „вар“, означаваща минерални извори, на които е богат градът. Когато се чудите кое е старото име на Варна, трябва да имате предвид, че градът в миналото е носел не едно, а много имена, преди да бъде наречен Варна.

Най-старото име на Варна

Любопитните да научат старото име на Варна, ще изпратим на пътешествие в миналото, в онези векове, когато морската ни столица се е наричала Одесос. Едно от най-старите имена на Варна е именно Одесос, на едноименната крепост, някога разположена на Варненския залив. Така се е наричал колоритният древен град до VI век, след който век името Одесос не се среща повече в исторически извори, споменато като старото име на Варна.

Как още се е наричал града, преди да получи името Варна?

Тибериополис е друго име, с което градът е бил познат по времето на император Тиберий (14–27 г.).

Император Юстиниан посветил на съпругата си след смъртта ѝ град, разположен на Варненското езеро, който нарекъл Теодориада – на жена си Теодора. Надпис от 557 година потвърждава този факт и красноречиво сочи, че старото име на Варна е Теодориада, но далеч не е единственото.

През VIII век Варна е носел името на царуващата императрица Ирина и се назовавал Иринополис. Иринополис също е старото име на Варна. Явно кръщаването на града на имената на царуващи и властващи или на покойните им любими било постоянно и водело до системна смяна на името на града.

Кога морската ни столица е наречена Варна?

За първи път името Варна срещаме в летописите за настъплението на владетеля Аспарух „…дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос…“. Историците обаче спорят дали е ставало въпрос за сегашния град, или за река, местност или селище, разположено на друго място. Част от тях сочат, че Варна наричали река или пък селище около Девненското езеро. Други историци и археолози обаче считат, че Варна е било селище в западната част на днешния град и че откритите некрополи от времето на халколита красноречиво доказват това. За тези историци името Варна датира от времето на Аспарух и произхожда от „вар и варовик“, тъй като земите около Варна били варовити.

Любопитен факт е, че името е сменено за кратко в съвременната ни история. През периода  1949–1956 година градът се назовавал на името на Йосиф Сталин – Сталин. След 1956 година името Варна е възстановено и то се запазва непроменено до днес.

actualno.com

Прочетете още:

Варненската журналистка Лиляна Трънкова представи нова хумористична книга