Министерски съвет отправя искане от варненския окръжен управител – 15 май 1930 г.

улица Преславска в началото на миналия век.

Улица "Преславска" в началото на миналия век. Снимка: Варненска дигитална библиотека/catalog.libvar.bg.

На 15 май 1930 година от Министерството на вътрешните работи и народното здраве изпращат писмо до окръжните управители в Царството. В него се посочва, че е прието постановление на Министерски съвет, което урежда начина на издръжката на полицейските участъци в селата. Молбата на Кабинета била окръжните управители да предупредят окръжните постоянни комисии, околийските началници и общини.

Научаваме това от „Варненски окръжен вестник“ от 30 май 1930 година:

В Държавен вестник брой 32 от 13 май н. г. е публикуван закона за бюджета на Държавата за финансовата 1930/31 година.) Със същия закон, чл. 35 се одобрява IХ-то постановление на Министерския съвет от 24. XII 1928 година протокол е 81, с което се уреждаше начина на издръжката на полицейските участъци в селата. Известете на окръжната постоянна комисия, околийските началници и селските общини в окръга Ви, за сведение и изпълнение.

Главен Секретар: (п) И. Разсуканов Началник на отделението: (п) Хр. Милков“.

ВАРНА новини

Четете още: